Nevrofeedback

Hjernetrening for økt ro og behag, reduserte stressplager, klare tanker og økt fokus.

"Stress starter i hjernen og hjernen kan trenes"

Nevrofeedback er et verktøy som bidrar til trening av hjernens egen selvregulering. Resultatet kan være alt fra at du får bedre konsentrasjon til at du sover bedre.

I USA omtales Nevrofeedback som "highway til mindfulness".
Her anbefales dette som verktøy og kan vise til resultater innen traume områder. Dette gjelder veteraner fra USA som har fått traumer fra tjenester i utlandet. Bessel Van der Kolk anbefaler også dette som behandling for C-PTSD og traumer som kan ha skadet selvregulering av nervesystemet.

Personer som har nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser har ofte god effekt av denne treningen. Dette kan bidra til å regulere en skjevutvikling. 
Personer med utfordringer som søvnvansker, overbelastinger og langvarig stress eller spenninger i kroppen som ikke vil gi slipp har ofte svært gode resultater her. 

"Denne behandlingen er så utrolig behagelig" Jeg vet ikke hva som skjer eller du gjør, men jeg opplever en ro og økt tilstedeværelse som jeg ikke trodde var mulig med min ADHD" Kvinne, 46

år

Metoden benytter elektriske pulser til å trene spesifikke områder av hjernen, alt avhengig av resultatet man ønsker. Dette er en datamaskin og små avlesningselektroder, som måler aktivitet i nevroner og gir en tilbakemelding via en skjerm i form av et spill eller film.

Hjernen er selvregulerende og lager spor og mønster. Det er viktig at venstre og høyre hjernehalvkulene kommuniserer optimalt. Ved skjevutvikling i tidlig alder kan dette rettes opp ved hjelp av nevromotorisk trening. Nevrofeedback kan være et svært effektivt verktøy og kan gi varige bedringer. 

Tilbakemelding kan være både for oppmuntring, belønning eller hemme en aktivitet. Elektroden plasseres på det området av hjernen som skal trenes og er helt ufarlig.

Hvorfor bør jeg vurdere nevrofeedback?

Nevrofeedback er en hjernetrim som kan hjelpe deg på områder der du ønsker å bli bedre.

Her er noen eksempler:

  • Bedre konsentrasjon

  • Bedre hukommelse

  • Jevnere og stabilt humør

  • Dypere søvn

  • Økt fokus

  • Indre ro og mer avslappet

  • Mindre smerter og hodepine

Bestill gjerne en gratis forsamtale

Min bakgrunn her er:

2011 til d.d. - Egentrening 

2015 - Nevrofeedback Basic 

2015 til d.d. Klienter i egen virksomhet

2017 - Nevrofeedback Advanced

2017 til 2019, Balderklinikken, 2 dager i uken.  

2021 Oslo Nevrofeedbacksenter