top of page

Nevrofeedback

 

"Stress starter i hjernen og hjernen kan trenes"

Hjernetrening for økt ro og behag, reduserte stressplager, økt konsentrasjon og fokus. 

 

 

Nevrofeedback er et verktøy som bidrar til trening av hjernens egen selvregulering. Resultatet kan være alt fra at du får bedre konsentrasjon til at du sover bedre.

Hvorfor bør jeg vurdere nevrofeedback?

Nevrofeedback er en hjernetrim som kan hjelpe deg på områder der du ønsker å bli bedre.

Her er noen eksempler på hva nevrofeedback kan gjøre for deg: 

 • Bedre konsentrasjon

 • Bedre hukommelse

 • Jevnere og stabilt humør

 • Dypere søvn

 • Økt fokus

 • Indre ro og mer avslappet

 • Mindre smerter og hodepine

"Denne behandlingen er så utrolig behagelig" Jeg vet ikke hva som skjer eller du gjør, men jeg opplever en ro og økt tilstedeværelse som jeg ikke trodde var mulig med min ADHD"

Kvinne, 46 år

Hvem passer nevrofeedback for 

Personer med utfordringer som :

 • tankekjør og bekymring

 •  indre uro og nedstemthet

 • langvarig stress og utmattelse

 •  spenninger i kroppen som ikke vil gi slipp

 • angst og traumer

    

Personer med slike utfordringer, har ofte svært gode resultater her.

Personer som har nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser

har ofte god effekt av denne treningen. Dette kan bidra til å regulere en skjevutvikling. 

 

Personer som har traumer

I USA omtales Nevrofeedback som "highway til mindfulness".
Her anbefales dette som verktøy og kan vise til resultater innen traume områder. Dette gjelder veteraner fra USA som har fått traumer fra tjenester i utlandet. Bessel Van der Kolk anbefaler også dette som behandling for C-PTSD og traumer som kan ha skadet selvregulering av nervesystemet.
 

bestilling av enkelttimer utgår for nevrofeedbacktrening.

Pakketilbud 10t kan avtales nærmere. 

Hva er nevrofeedback og hvordan foregår behandlingen?

Metoden benytter elektriske pulser til å trene spesifikke områder av hjernen, alt avhengig av resultatet man ønsker. Dette er en datamaskin og små avlesningselektroder, som måler aktivitet i nevroner og gir en tilbakemelding via en skjerm i form av et spill eller film.

Hjernen er selvregulerende og lager spor og mønster. Det er viktig at venstre og høyre hjernehalvkulene kommuniserer optimalt. Ved skjevutvikling i tidlig alder kan dette rettes opp ved hjelp av nevromotorisk trening. Nevrofeedback kan være et svært effektivt verktøy og kan gi varige bedringer. 

Tilbakemelding kan være både for oppmuntring, belønning eller hemme en aktivitet. Elektroden plasseres på det området av hjernen som skal trenes og er helt ufarlig.

Min bakgrunn 

2011 til d.d. - Egentrening 

2015 - Nevrofeedback Basic 

2015 til d.d. Klienter i egen virksomhet

2017 - Nevrofeedback Advanced

2017 til 2019, Balderklinikken, 2 dager i uken.  

2021 Oslo Nevrofeedbacksenter

bottom of page