Livsstyrketrening

Kurs oversikt

kaylee-garrett-GaprWyIw66o-unsplash.jpg

"Wow - jeg har faktisk oppnådd økt livsstyrke". Flere av kursdeltager jeg har hatt har uttalt dette. 

Utdannelsen har også vært en god støtte for meg i møte med stress, utfordringer og slitenhet. Les gjerne mer om det her ( Hvem er hviletrener? - Min reise)

"Mange som har langvarige helseutfordringer, som smerter i kroppen, stress, indre uro, nedtrykthet og søvnplager, erfarer sårbarhet og at selvbildet blir dårligere. Mange sliter også med tanker om hva omgivelsene – både jobbkollegaer, familie, venner, naboer og andre tenker om dem." Tekst hentet fra https://www.livsstyrketrening.no/hva-er-livsstyrketrening/

På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfulness) og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Hver samling har et hovedtema.

 

Kurset passer for deg som:

Har lyst til å bli bedre kjent med deg selv?
Ønsker å få litt mentalt påfyll i hverdagen?
Vil være mer oppmerksomt tilstede i eget liv?
Har kroppslige plager og utfordringer i hverdagen

I Livsstyrketrening er øvelser og tema valgt ut fra en forståelse om at tanker, følelser, kropp og levd liv henger sammen, og at kroppslige helseplager kan være et uttrykk for at ”livet setter seg i kroppen”.

Vi har et bevisst fokus på ressurser og muligheter gjennom hele kurset. Du vil trolig bli bevisst dine friskhetsfaktorer for å møte og mestre din utfordringer, store eller små.

På kurset trener vi på å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. 

Tema for samlingene vil være:

  • Oppmerksomt nærvær - "hvis kroppen kunne snakke, hva sier den da"

  • Verdier; hva er viktig for meg?

  • Stress - hvordan påvirker det meg, og hvordan takler jeg det?

  • Hva gir og tar energi?

  • Kommunikasjon - Hva trenger jeg?

  • Sette grenser for seg selv

  • Sterke og svake sider, polariteter. 

  • Temadager, sorg, samvittighet, glede og sinne.

  • Ressurser, muligheter og valg

 

Vi bruker kreative metoder som tegning, bildekort og mindfulness. Øvelser som med fokus på pust, kroppsskanning eller en "fantasireise". I tillegg inviteres det til veiledning i gruppen eller individuelt.

To doktorgradsarbeid (Haugli og Steen, 2001, Zangi 2012), viser at kurs i Livsstyrketrening medfører økt selvforståelse, redusert emosjonelt stress og større mestringstro hos deltakerne.  Heidi Zangi og Tone Ringdal var mine hovedlærere under studiet. Gjestelærere var Eldri Steen og Michael de Vibe.

Jeg tilbyr kurspakker, veiledning online på tirsdager og fysiske møter på Balkebyklinikken i Bogstaveien 30 på fredager. 

Min bakgrunn her

Erfaring med individuell veiledning i Livsstyrketrening og kurs for PiO (pårørendesenteret i Oslo)

2020 - MI (motiverende intervju), 10 stp, HINN

2016 - Livsstyrketrener, 30 stp ViD, 

2012 Veilederpedagog/gruppecoaching I og II, 30 stp HiNT

2011 Organisasjon & Ledelse, 60 stp HiH