top of page

Livsstyrketrening

Hjelper deg å mestre dine helseutfordringer 

kaylee-garrett-GaprWyIw66o-unsplash.jpg

Er hverdagen din preget av helseutfordringer som smerte i kroppen, stress, indre uro, nedtrykthet og søvnplager? 

Sliter du med tanker om hva omgivelsene dine tenker om deg? 

Da kan kurs i Livsstyrketrening hjelpe deg med å håndtere de utfordringene du møter i hverdagen. 

Lære deg å mestre dine helseutfordringer 

To doktorgradsarbeid (Haugli og Steen, 2001, Zangi 2012), viser at kurs i Livsstyrketrening medfører økt selvforståelse, redusert emosjonelt stress og større mestringstro hos deltakerne. 

 

Flere av kursdeltakerne jeg har hatt har uttalt:

"Wow - jeg har faktisk oppnådd økt livsstyrke". 

Kurs i Livsstyrketrening passer for deg som:

 • Har lyst til å bli bedre kjent med deg selv.

 • Ønsker å få litt mentalt påfyll i hverdagen.

 • Vil være mer oppmerksomt tilstede i eget liv.

 • Har kroppslige plager og utfordringer i hverdagen

Opplever utfordringer i hverdagen  

"Mange som har langvarige helseutfordringer, som smerter i kroppen, stress, indre uro, nedtrykthet og søvnplager, erfarer sårbarhet og at selvbildet blir dårligere. Mange sliter også med tanker om hva omgivelsene – både jobbkollegaer, familie, venner, naboer og andre tenker om dem."

 

Tekst hentet fra www.livsstyrketrening.no

Kurset inneholder:

Samlinger 

På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfulness) og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

 

Hver samling har et hovedtema.

Tema for samlingene vil være:

 • Oppmerksomt nærvær - "hvis kroppen kunne snakke, hva sier den da"

 • Verdier; hva er viktig for meg?

 • Stress - hvordan påvirker det meg, og hvordan takler jeg det?

 • Hva gir og tar energi?

 • Kommunikasjon - Hva trenger jeg?

 • Sette grenser for seg selv

 • Sterke og svake sider, polariteter. 

 • Temadager, sorg, samvittighet, glede og sinne.

 • Ressurser, muligheter og valg

Hvordan vi jobber: 

 • Vi bruker kreative metoder som tegning, bildekort og mindfulness.

 • Øvelser som med fokus på pust, kroppsskanning eller en "fantasireise".

 • I tillegg inviteres det til veiledning i gruppen eller individuelt.

Hvordan gjennomføres kursene:

Jeg tilbyr kurspakker og veiledning online, individuelt eller liten gruppe 3 til 6 personer.

Hva er Livsstyrketrening ? 

I Livsstyrketrening er øvelser og tema valgt ut fra en forståelse om at tanker, følelser, kropp og levd liv henger sammen, og at kroppslige helseplager kan være et uttrykk for at ”livet setter seg i kroppen”.

Vi har et bevisst fokus på ressurser og muligheter gjennom hele kurset. Du vil trolig bli bevisst dine friskhetsfaktorer for å møte og mestre din utfordringer, store eller små.

På kurset trener vi på å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. 

Min bakgrunn

​​

 • Erfaring med individuell veiledning i Livsstyrketrening og kurs for PiO (pårørendesenteret i Oslo)

 

 • 2020 - MI (motiverende intervju), 10 stp, HINN

 

 • 2016 - Livsstyrketrener, 30 stp ViD, 

 

 • 2012 Veilederpedagog/gruppecoaching I og II, 30 stp HiNT

 

 • 2011 Organisasjon & Ledelse, 60 stp HiH

 

To doktorgradsarbeid (Haugli og Steen, 2001, Zangi 2012), viser at kurs i Livsstyrketrening medfører økt selvforståelse, redusert emosjonelt stress og større mestringstro hos deltakerne. 

Heidi Zangi og Tone Ringdal var mine hovedlærere under studiet. Gjestelærere var Eldri Steen og Michael de Vibe.

Erfaring fra egen hverdag 

Utdannelsen har også vært en god støtte for meg i møte med stress, utfordringer og slitenhet. Les mer om det her ( Hvem er hviletrener? - Min reise)

Livsstyrketrening: Bookings Widget
bottom of page