top of page
Yoga at Home
Hviletrener.no

Stå støtt i egen hverdag

Ønsker du å føle deg tryggere og være så sunn og fri som mulig? 

Bestill persontilpasset hviletrening pakke

eller gratis forsamtale

Mer en 10 års erfaring med kurs og klinikk virksomhet.

Vi tilbyr Online timer, fysiske kurs og retreat.

Timebestilling:

  • Tirsdag hele dagen

  • Torsdag, fredag og lørdag på formiddagen

  • etter nærmere avtale.

Hjem: Welcome
Hjem: Classes

Hvem er hviletrener?

Hverdagshelse, Aina Gunnerud og min reise

Aina Gunnerud er dama bak hviletrener

Jeg har jobbet som veileder og "hviletrener" i mer enn 10 år og har flere metoder som kan bidra til å redusere stress og mange anerkjente verktøy for å regulere nervesystemet. 

Jeg har erfart at å lytte til kropp, sanser og omgivelser kan være en viktig arena for læring og mestring. Dette gjør at jeg står støtt i min hverdag og utfordringer jeg møter.

Dette er metoder for å hvile og strategier for kropp og nervesystemet.

Hviletrening bidrar til:

Kroppen raskt gjenkjenner hvile signalene og kommer ut av aktiveringsresponsen.

Nervesystemet blir mindre reaktiv på stressresponser når det er hensiktsmessig.

Lettere å regulere og ta små pauser som fører til mer balansert energi i hverdagen.  

Hvor fant jeg ressurser for å hvile og regulere mitt nervesystem?

Min reise startet med en nysgjerrighet for hva kosthold kunne bety for kropp og hjernen. Det ble en opplevelse og forståelse av hva riktig næring kan bety for utvikling av hjernen og immunsystemet, og har vært viktig for meg og min familie. Videre ble Nevrofeedback benyttet som hjernetrening.

 

Min nysgjerrighet førte meg til flere kurs i Tyskland. I denne forbindelse har det blitt mange spennende studier og utdannelser som handler om regulere nervesystemet og mentaltrening. Det ble mye teori, mer å lære og fortsatt var det mye stress i mitt liv. Jeg glemte nok ofte meg selv og mitt indre liv på denne reisen. Jeg var fortsatt veldig urolig, stresset og det var mye kaos og tankekjør.

Hva var det som gjorde at jeg ble så sliten?

Min reise har gitt meg ny forståelse og nye verktøy i hverdagen

I starten av min reise ble selskapet Hverdagshelse etablert. Det handlet mest om kosthold og hvordan de små endringene i hverdagen kan gjøre en stor forskjell i livet.

 

Jeg ønsket å lære mer om å veilede slik at mine klienter kunne få tilpasset kunnskap og læring til sine behov. I 2015 startet jeg på studiet i Livsstyrketrening på høgskolen VID, for å bli en bedre veileder.  Her oppdaget jeg meg og mitt stress med en helt ny forståelse. Vennlighet til egnetanker, indre ro og stillhet, yogaøvelser og avspenning ble nye erfaringer. Dette er mestringsressurser for meg - akkurat nå.

 

Kontakt med mine ressurser gjorde det også lettere og støttende til å møte og akseptere at jeg var stresset og veldig sliten. Jeg måtte først bli kjent med mine indre ressurser og styrker, erkjenne stress og sårbarhet før jeg nå er mer bevisst og oppmerksom hva jeg trenger, når det er behov for å støtte meg selv. 

 Livsstyrketrening, mindful eating, rolig yoga utdannelsene har vært viktig læring og et godt sted å være i min egen prosess og hviletrening. 

Hva trenger du av påfyll for å stå støtt i din hverdag?

Bestill time til gratis forsamtale.

​ 

Min  CV

  • Høyere universitetsutdannelse, Bachelorgrad

  • Flere års videreutdannelse i høyskolefag innen mindfulness, veiledning, ernæring, organisasjon og ledelse.

  • Aktiv, oppdatert og deltatt på tverrfaglige seminarer og kurs i veiledning og psykiske helse, siste 10 år.

  • Svært god tverrfaglig kompetanse med foreningsarbeid, pårørendesamarbeid, kursholder og veileder.

  • God klinisk erfaring med behandling av voksne, ungdommer og deres familier med fokus på frisklivsfaktorer og oppmerksomt nærvær

 

UTDANNELSE                                                                                                                                                                                                                                                                     

PERIODE                                    STED                                     TITTEL

Sept. 20 – nov. 20                  HiNN                                   Motiverende Intervju

Sept. 20 - nov 20                  Bjørknes Høyskole               Matkvalitet, tarm og fordøyelse

Aug. 16 – nov. 17                  Bjørknes Høyskole               Grunnutdanning Medisin 

Aug. 15 – juni 16                  VID, diakonhjemmet              Livsstyrketrening

Aug. 13 – juni 15                  Tunsberg medisinske skole   Naturmedisinsk ernæringsterapi

Aug. 10 – juni 11                  Folkeuniversitet                     Veiledningspedagog

Aug. 08 – juni 10                  Høgskolen i Hedmark            Årsenhet org. og ledelse

Aug. 95 - mai 01                   BI, Sandvika m.fl.                  Revisor, bachelorgrad

 

KURS                                                                                                                                          

Sept. 19 – juni 21                 Mindful Yoga, Basic og restorativ yogaterapi, Oslo Yoga

Jan. 21 – juni 21                   Stressveileder, Axelsons Institutt

Nov. 18 – febr.19                  MediYoga, spesialisering Traume

Aug. 18 – april 19                 Instruktør Mindful eating, Universitetet i California    

September 2017                   Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet, Nevsom

Okt. 16 – des. 16                   MediYoga, spesialisering i stress og utbrenthet

April 2016                             Pårørendeguide - psykisk helse, Pårørendekompetanse

Mars 2016                             EEG-Info, Berg, Tyskland, Nevrofeedback Advanced

Feb. 16 – apr. 16                   MediYoga instruktør, MediYoga International

Oktober 2014                        EEG-info, Berg, Tyskland, Nevrofeedback Basic

Aug. 12 – mai 13                   T.R.E. – dyp avspenning, Instruktør opplæring

Aug. 10 – mai 13                   Tunsberg medisinske skole, diverse kurs og utdannelse

                       

VERV                                                                                                                                         

Des. 10 – d.d.                        Likeperson Mat og atferd (tidl. NPIF)

Apr. 16 – apr. 19                    Likeperson, Pårørendeguide for møteplass, LPP

Apr. 17- mars 19                   Styremedlem LPP Follo (pårørende til psykisk syke)

Mars 10 – mars 12               Styreleder NPIF Østlandet (norsk protein intoleranse forening)

Du kan også følge facebookgruppe for hviletrening.no og mer informasjon om online kurs og kurspakker.

Kursoversikt

Dani_edited.jpg
Yoga Group
Yoga Studio

Mindful Eating

Bli venn med maten

Kurset passer for deg som har et problematisk forhold til følelser, kropp og mat, matsug (craving) og overspising.

Livsstyrketrening

Mindfulness

På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfulness) og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

TRE

Tension release exercises

Dyp avspenning fra kroppens kjerne. Dette er en kroppsorientert stressmestringsøvelse. Du beveger deg fra stress til ro og behag i hele kroppen. Dette oppleves ofte som svært effektiv metode.

luna-active-fitness-eWCKh0RKqxI-unsplash
Utendørs Fitness
luna-active-fitness-iEpsg6OzyXw-unsplash

Mindful Yoga

Trening på tilstedeværelse 

Dette er en time vi kan utforske vårt sinn og hva vi ønsker å fokusere mer på – akkurat nå. Mindful yoga har gitt meg en god trygghet, indre ro og behag.

Hvile YinYoga

Hvil deg i form med Yoga

Reduserer spenning og stress i kropp og nervesystemet. Gir økt indre styrke og balanse. 

MediYoga

Medisinsk Yoga 

MediYoga er trening som passer for alle. Her her mange funnet sin favoritt øvelse eller pusteteknikk som gjør hverdagen lettere, gir ro og velbehag. 

Følg oss gjerne på Instagram

Kontaktinformasjon

950 57 832 (sms)

Oslo, Norge

  • Facebook
  • Instagram
Image by XPS
bottom of page